na niebieskim tle medal w który wpisany jest fragment plakatu Tygodnia Bibliotek 2023. napis konkurs.

Zapraszamy biblioteki i ośrodki informacji do udziału w konkursie na kampanię społeczno-edukacyjną w ramach Tygodnia Bibliotek 2023.

Dla kogo:

Udział w konkursie mogą wziąć:

  • biblioteki i ośrodki informacji wszystkich typów działające na terenie Polski finansowane ze środków publicznych i/lub prywatnych,
  • biblioteki publiczne każdego szczebla samodzielne lub będące częścią innych instytucji kultury, szkolne, pedagogiczne, wyższych uczelni, naukowe, fachowe, specjalne, inne.

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie do Biura ZG SBP w terminie do 31 maja 2023 r. w wersji elektronicznej na adres e mail: konkurs@sbp.pl dokumentacji z realizacji wydarzenia w postaci dwóch załączników:

Regulamin konkursu: TB2023_regulamin konkursu (pdf – 157 KB)

Rozstrzygnięcie konkursu

Realizacja kampanii będzie oceniana według następujących kryteriów:

  • zgodność z hasłem i założeniami programowymi „Tygodnia Bibliotek” w danym roku,
  • oryginalność kampanii,
  • liczebność i różnorodność odbiorców (oceniana odpowiednio do zasięgu czytelniczego biblioteki),
  • zaangażowanie pracowników biblioteki, lokalnych struktur SBP oraz innych środowisk (partnerzy, sponsorzy, współorganizatorzy),
  • formy promocji i udział lokalnych mediów.

Komisja Konkursowa SBP, powołana przez Przewodniczącego SBP, ogłosi wyniki konkursu nie później niż 20 czerwca 2023 roku.

Na zwycięzców czekają nagrody książkowe od OSDW Azymut oraz innych wydawnictw.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Małgorzata Dargiel-Kowalska: m.dargiel-kowalska@sbp.pl


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawiające orła w koronie, nazwę ministerstwa i szarfę w kolorach polskiej flagi

Partnerem wspierającym SBP w realizacji Tygodnia Bibliotek 2022 jest OSDW Azymut – dystrybutor przyjazny bibliotekom.