Zapraszamy do udziału w konkursie na plakat Tygodnia Bibliotek 2024.
Tegoroczne hasło brzmi “Biblioteka – miejsce na czasie!

O haśle Tygodnia Bibliotek 2024

Harmonogram:

  • do 4 marca 2024 r. – termin przesyłania projektów plakatów na adres plakat@sbp.pl
  • do 20 marca 2024 r. – ogłoszenie zwycięzcy Konkursu

Nagrody:

  • nagroda pieniężna zostanie wypłacona laureatowi przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy na podstawie zawartej z nim umowy o dzieło („Załącznik nr 2”).
  • dwa egzemplarze plakatu w formie papierowej w formacie B2.