Zapraszamy biblioteki i ośrodki informacji do udziału w konkursie na akcję/wydarzenie w ramach Tygodnia Bibliotek 2024 r.

Dla kogo:

Udział w konkursie mogą wziąć:

  • biblioteki i ośrodki informacji wszystkich typów działające na terenie Polski finansowane ze środków publicznych i/lub prywatnych,
  • biblioteki publiczne każdego szczebla samodzielne lub będące częścią innych instytucji kultury, szkolne, pedagogiczne, wyższych uczelni, naukowe, fachowe, specjalne, inne.

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie do Biura ZG SBP w terminie do 4 czerwca 2024 r. w wersji elektronicznej na adres e mail: konkurs@sbp.pl dokumentacji z realizacji wydarzenia w postaci dwóch załączników:

  • formularz zgłoszenia (pdf – 119 KB), który należy wysłać jako skan z podpisem kierownika instytucji (Załącznik nr 1 do Regulaminu);
  • opis akcji/wydarzenia (doc19,3 KB), który należy wysłać jako dokument Word (Załącznik nr 2 do Regulaminu).

Regulamin konkursu TB 2024 TB2024_regulamin konkursu (pdf – 177 KB)

Więcej informacji