Zapraszamy do udziału w konkursie na plakat Tygodnia Bibliotek 2022. Tegoroczne hasło brzmi “Biblioteka – świat w jednym miejscu”

>> więcej o haśle TB 2022

Harmonogram:

  • do 28 lutego 2022 r. – termin przesyłania projektów plakatów na adres plakat@sbp.pl
  • do 11 marca 2022 r. – ogłoszenie zwycięzcy Konkursu

Nagrody:

  • nagroda pieniężna zostanie wypłacona laureatowi przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy na podstawie zawartej z nim umowy o dzieło („Załącznik 2”).
  • dwa egzemplarze plakatu w formie papierowej w formacie B2.