Z okazji 20. Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek biblioteka Szkoły Podstawowej nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowała Konkurs Czytelniczy „Książkowe Bingo” – 15 majowych dni z książką.

Uczniowie naszej szkoły podejmowali wyzwania czytelnicze :

  • uczestnik z klas 1-3 musiał przeczytać minimum 3 książki według klucza,
  • uczestnik z klas 4-8 musiał przeczytać 5 książek według klucza.
18 uczestnikom udało się wykonać zadanie i przeczytać książki.