W dniu 9 marca 2022 roku odbyło się posiedzenie Jury Konkursu na plakat promujący XIX edycję ogólnopolskiego programu „Tydzień Bibliotek”, odbywającego się w dniach 8-15 maja 2022 roku pod hasłem „Biblioteka – świat w jednym miejscu”. Na konkurs wpłynęły 142 projekty, z czego 109 było poprawnych pod względem formalnym.

Decyzją Jury zwyciężył projekt Agaty Małeckiej.

Uzasadnienie:

Ciekawie zrealizowana typografia, graficzna anegdota, jak i wyjątkowy klimat sprawiły, że wśród wielu innych profesjonalnych prac, ten plakat wyróżniał się w zdecydowany i przekonywający sposób. Plakat ten w dowcipny i ciekawy graficznie sposób przedstawia temat zawarty w haśle konkursu. Biblioteka jako miejsce szczególne, którego zbiory wykraczają daleko poza wiedzę dotyczącą jedynie Ziemi i jej mieszkańców, gdzie nawet ewentualni sąsiedzi z innych planet znajdą dla siebie coś interesującego.


Przyznano także wyróżnienia:

Anna Błądek – wyróżnienie

Uzasadnienie:

Praca została doceniona za czystą i przejrzystą kompozycję, plakatowe myślenie oraz namysł i świadome ograniczenie środków wyrazu artystycznego, które zaowocowały nowoczesną, czytelną formą. W opinii Jury praca Pani Błądek spełnia wszystkie wymogi, które stanowią o plakacie wysokiej jakości, w ujęciu zarówno wizualnym, jak i jego roli informacyjnej.


Piotr Burzyński – wyróżnienie

Uzasadnienie:

Praca została doceniona za indywidualność wyrazu i wysoki poziom warsztatu artystycznego. Jury doceniło dynamizm kompozycji i kolorystykę oraz wielość potencjalnych interpretacji kryjących się w pracy, a także liternictwo o indywidualnym i niepowtarzalnym charakterze, stanowiące integralną część wyrazu plastycznego.

Patrycja Gontowska  – wyróżnienie dla plakatu skierowanego do dzieci

Praca została doceniona za jasną formę przekazu, rysunkową formę i harmonizację kolorów przyjazną dla młodszych, nie wyklucza jednocześnie pozytywnego doświadczenia szerokiego kręgu odbiorców. Przyjęta strategia realizacji tematu pracy w jasny i klarowny sposób sprzyja popularyzacji wiedzy o roli bibliotek w systemie kultury, nauki i wiedzy.


Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP
wydawnictwo@sbp.pl
Tel. 22 827 52 96


XIX Tydzień Bibliotek 2022 dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawiające orła w koronie, nazwę ministerstwa i szarfę w kolorach polskiej flagi

Partnerem wspierającym SBP w realizacji Tygodnia Bibliotek 2022 jest OSDW Azymut – dystrybutor przyjazny bibliotekom.