Rysunek kamery, która wyświetla fragment plakatu tygodnia bibliotek 2023 i napis webinarium.

Zapraszamy bibliotekarzy z wszystkich typów bibliotek na webinarium podsumowujące Tydzień Bibliotek, które odbędzie się 10 listopada 2023 roku o godzinie 10.00.

W trakcie spotkania przewidziane są wystąpienia laureatów konkursu oraz przedstawienie statystyk charakteryzujących zasięg i rozwój programu w różnych typach bibliotek (w oparciu o wyniki badań ankietowych).

Omówiony zostanie też wpływ wydarzeń i kampanii realizowanych w trakcie TB na promocję czytelnictwa i wzmocnienie wizerunku bibliotek w odbiorze społecznym

Podsumowaniem webinarium będzie sformułowanie planów realizacji TB w roku 2024.

Program webinarium

Formularz rejestracyjny

Serdecznie zapraszamy!

Partnerem wspierającym realizację Tygodnika Bibliotek jest  OSDW Azymut, dystrybutor książek.