Napis relacja, rysunek aparatu fotograficznego

W bieżącym roku szkolnym biblioteka w Szkole Podstawowej w Płowężu przyłączyła się do 20. Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Święto to odbyło się od 8 do 15 maja 2023 roku pod hasłem “Moja, Twoja, Nasza – Biblioteka”.

Celami programu było:

  • podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji
  • zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką.

W ramach akcji:

  • dzieci z oddziału przedszkolnego wykonały zakładki do książek;
  • uczniowie podczas zajęć świetlicowych rozwiązywali zagadki i quizy czytelnicze oraz wykonywali plakat “Pociąg do książek”, na którym mogli dorysować wagon pociągu wraz z tytułem książki, którą polecają innym do przeczytania;
  • siódmo- i ósmoklasiści za pomocą kodów QR próbowali rozpoznać tytuły książek po ich fragmentach;
  • w bibliotece odbywały się “Pojedynki książek”, które cieszyły się sporym zainteresowaniem uczniów. Ci głosowali na jedną spośród dwóch książek, która ich zdaniem jest ciekawsza;
  • chętne osoby mogły wziąć udział w zabawie fotograficznej polegającej na zrobieniu zdjęcia z okładką książki przedstawiające osobę z zasłoniętą przez utwór częścią ciała;
  • zorganizowano akcję “Podaruj książkę bibliotece”. Jej efektem było wzbogacenie księgozbioru o 79 pozycji;
  • uczniowie dokończyli zdanie “Czytam bo…”. Zadanie to wykonali w formie ankiety, w której oddawali swój głos na powód, który był im najbliższy.

Ewelina Sack