XIX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek (8-15 maja 2022)
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od 2004 roku organizuje w maju ogólnopolską akcję promocji czytelnictwa i bibliotek – Tydzień Bibliotek. Program ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. W pierwszych latach było to święto ruchome, ale zawsze odbywające się w tygodniu, w którym przypadał 8 maja – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Od kilku lat termin Programu jest stały – Tydzień Bibliotek jest realizowany od 8 do 15 maja. Każda edycja przebiega pod innym hasłem, którego wyboru dokonuje Zarząd Główny SBP – pomysłodawca i koordynator akcji. Tegoroczne hasło brzmi „Biblioteka – świat w jednym miejscu”. Autorką tegorocznego plakatu – wybranego
w drodze konkursu  spośród 142 propozycji – jest Agata Małecka.

Zapraszamy na spotkania autorskie:

 • O zagadkach korespondencji wielkich ludzi. Spotkanie autorskie z Marią Krajewską
  9 maja 2022 (poniedziałek), godz. 12.00, Galeria Biblioteki 
  (transmisja na Facebooku WBP)

Maria Eleonora Krajewska – archeolog, polonistka. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz archeologię i Studium Podyplomowe Muzealnictwa na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie starszy kustosz w Pracowni Dokumentacji Naukowej Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Zajmuje się opracowywaniem i publikowaniem źródeł naukowych, m.in. spuścizną Erazma Majewskiego. Od 2010 r. wyniki swoich badań nad archiwaliami referuje na Seminarium Bałtyjskim. Uczestniczy w projekcie opracowania struktury opisu dokumentu archiwalnego. Od 2007 r. bierze udział w przygotowaniu dokumentacji do procesu digitalizacyjnego w Pracowni Dokumentacji Naukowej PMA. Od 2010 r. jest członkiem zespołu realizującego międzynarodowy projekt Ostbalticum, którego zadaniem jest opracowanie i opublikowanie niedostępnych dotąd źródeł archeologicznych. W 2003 r. została wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury. Jest autorką ponad 30 prac z historii archeologii, m.in. książek: Korespondencja Erazma Majewskiego z Hieronimem Łopacińskim (2017) i Korespondencja do Erazma Majewskiego (1858-1922) w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w WarszawiePrzewodnik (2021).

 • Maska w “czasach zarazy”. Spotkanie z autorkami książki Maska w “czasach zarazy”. Covidowe wizerunki masek. Typologie i funkcje (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021) – dr hab. Małgorzatą Karwatowską i dr hab. Ewą Głażewską, prof. UMCS
  11 maja 2022 (środa), godz. 17.00, Galeria Biblioteki

  Prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej i kierownik Katedry Edukacji Polonistycznej UMCS. Autorka ponad 200 publikacji (w tym 7 monografii) poświęconych językowemu obrazowi świata utrwalonemu w tekstach młodzieży (zwłaszcza rozumieniu pojęć aksjologicznych), lingwistyce płci, etyce słowa oraz  dydaktyce szkolnej i uniwersyteckiej.
  Dr hab. Ewa Głażewska, prof. UMCS, dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze UMCS. Autorka kilkudziesięciu publikacji (w tym 2 monografii) z zakresu antropologii społeczno-kulturowej, kulturoznawstwa i komunikacji międzykulturowej; współautorka podręcznika akademickiego poświęconego komunikacji niewerbalnej.

 • Jak przetrwać w japońskiej korporacji. Spotkanie autorskie z Piotrem Milewskim
  12 maja 2022 (czwartek), godz. 17.00, Galeria Biblioteki

  Piotr Milewski – urodził się w 1975 roku w Chełmie, a wychował w Opolu. Studiował w Poznaniu, Wiedniu, Pasawie, Filadelfii, Sapporo i Otaru. Dziewięć lat spędził w Japonii. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autor bestsellerowych książek:  Drogą żelazną przez Rosję i dalej(Znak 2014, Świat Książki 2020), Dzienniki japońskie. Zapiski z roku Królika i roku Konia (Znak 2015), Islandia albo najzimniejsze lato od pięćdziesięciu lat (Świat Książki 2018) oraz Planeta K. Pięć lat w japońskiej korporacji (Świat Książki 2020). Współautor książek: Hokkaido – Japonia bez gejsz i samurajów (2006), Azja. Opowieści podróżne (2018) oraz Wyspa. Opowieści podróżne (2019). Trzykrotny laureat Nagrody Magellana Magazynu Literackiego „Książki”. Jego ostatnia książka “Planeta K.” zdobyła tytuł Książki Roku magazynów National Geographic Polska i „National Geographic Traveler”. Współpracuje z polskimi i japońskimi czasopismami oraz z prasą polonijną.

Zapraszamy na wystawy:

 •  Słowa ulatują, pismo pozostaje…

Jubileuszowa wystawa rękopisów z okazji 115-lecia powstania Biblioteki Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
10 maja – 11 czerwca 2022 r., Galeria Biblioteki

Wernisaż – 10 maja 2022 r., godz. 12.00

Jubileuszowa ekspozycja rękopisów została zorganizowana z okazji 115-lecia istnienia Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Intencją wystawy jest prezentacja manuskryptów unikatowych i niepowtarzalnych, najcenniejszych pod względem treści i wyglądu, ponadto swoją tematyką związanych z Lublinem i Lubelszczyzną. Uzupełnione merytorycznymi opisami, w wielu przypadkach odnoszącymi się do kontekstu historycznego dokumentu, ukazują bogaty, niepowtarzalny w swej naturze świat rękopiśmiennictwa i interesujące wątki dziejowe naszego regionu. Rękopisy te, razem z pozostałymi zbiorami z kolekcji Hieronima Łopacińskiego, decyzją Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, weszły do Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

Spośród ponad 3000 jednostek zgromadzonych przez Bibliotekę wybrano ok. 70 rękopisów, są to m.in. przywileje królewskie, dokumenty cechowe, różnorodne ekstrakty z ksiąg staropolskich, sumariusze dokumentów historycznych, zespoły akt personalnych oraz bogatą korespondencję. Szczególne miejsce na wystawie zajmują manuskrypty średniowieczne – przywilej królowej Elżbiety Łokietkówny z 1374 r. – najstarszy rękopis w zbiorach Biblioteki oraz tzw. fragment Łopacińskiego z przełomu XIV i XV w., a obok nich szereg dokumentów, które wyszły z kancelarii królewskich, przywileje i statuty cechowe, oryginalne księgi – sądowe, miejskie oraz ekstrakty i reskrypty. Najczęściej pisane na pergaminie, starannym, ozdobnym charakterem pisma, opatrzone pieczęciami królewskimi, sygnowane królewską ręką, często przykuwają uwagę ciekawą intytulacją, pięknymi inicjałami czy żywą kolorystyką. Interesujące są rękopisy muzyczne – kancjonał Zakonu Najświętszego Zbawiciela Świętej Brygidy z 1628 r., tabulatura lutniowa rodziny Wodzickich z końca XVII w., a także spory zbiór doskonale zachowanych XIX-wiecznych sztambuchów.

Również nowsze zbiory prezentują się atrakcyjnie. Spuścizny prywatnych osób, np. archiwum pozostałe po inżynierze lubelskim Feliksie Tomaszu Bieczyńskim, ciekawy zbiór związany z Bolesławem Prusem
i jego „lubelskimi latami”, spuścizna rękopiśmienna Józefa Czechowicza czy korespondencja pomiędzy Marią Bechczyc-Rudnicką a Tadeuszem Różewiczem to tylko niektóre warte uwagi przykłady.

Całość cennego zbioru, który ze względu na wymogi konserwatorskie jest bardzo rzadko eksponowany i udostępniany w wersji oryginalnej, z pewnością podnosi wartość jubileuszowej ekspozycji, a wszystkich odwiedzających niewątpliwie urzeknie kunsztem i oryginalnością. Zapraszamy!

Autorki scenariusza i kuratorki wystawy: Agata Kozioł, Katarzyna Stanek, Marta Tomasik
(Dział Informacji i Promocji, Dział Naukowo-Wydawniczy)
Autorzy opisów merytorycznych: dr Aleksander Baran, dr Grzegorz Figiel, dr Wojciech Michalski, Edyta Ścibor (Dział Naukowo-Wydawniczy, Dział Zbiorów Specjalnych)
Opieka konserwatorska: Beata Stelmaszuk (Dział Zbiorów Specjalnych)
Oprawa plastyczna: Jacek Wałdowski (Dział Informacji i Promocji)
Prezentacja multimedialna: Mariusz Olejarczyk (Dział Naukowo-Wydawniczy)

 • Nie tylko wypożyczamy…, ale i wydajemy. Wystawa publikacji Biblioteki z lat 1907-2022
  10-28 maja 2022 r., Autorska Galeria Hol

Wystawa publikacji Biblioteki z lat 1907-2022, wzbogacona prezentacją multimedialną prezentującą dorobek wydawniczy Biblioteki.

Kuratorka wystawy: Ewa Hadrian (Dział Informacji i Promocji)
Autorzy opisów merytorycznych: pracownicy Działu Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie
Oprawa plastyczna: Jacek Wałdowski (Dział Informacji i Promocji)
Prezentacja multimedialna: Krzysztof Chachaj (Dział Informacji i Promocji)

Zapraszamy na warsztaty:

 • Dla uczniów i przedszkolaków w dniach od 9 maja do 13 maja odbędą się warsztaty
  dla dzieci pt. „Książka jak łódź niech niesie po falach wyobraźni…
  a wszystko w zasięgu twojej dłoni…”

Warsztaty dotyczą historii książki od słowa do e-booków. Wspólnie zastanowimy się, co nam daje czytanie książek, jak zrobić własną książkę, dlaczego powstały książki, jakich bohaterów lubimy, co chcielibyśmy czytać.

Zachęcamy do odwiedzin naszej Biblioteki, spędzania w niej wolnego czasu. Dzieciom i ich opiekunom szczególnie polecamy Oddział dla Dzieci, gdzie mogą rozwijać swoją wyobraźnię i mają „cały świat w jednym miejscu”, zgodnie z hasłem tegorocznego Tygodnia Bibliotek.

Zaprasza Joanna Żelazowska (Oddział dla Dzieci)

UWAGA:  Wymagana wcześniejsza rejestracja telefoniczna: 81-528-74-42

 • Warsztaty dla seniorów: Tajemnice PowerPointa

 UWAGA:  Wymagana wcześniejsza rejestracja telefoniczna: 81-528-74-26

Zapraszamy na otwarty pokaz zbiorów specjalnych Biblioteki:

Biblioteczne rarytasy

12 maja 2020 (czwartek), godz. 12.00, Czytelnia Zbiorów Specjalnych WBP

UWAGA:  Wymagana wcześniejsza rejestracja telefoniczna: 81-528-74-41

Pokaz przygotowała i poprowadzi kustosz Elżbieta Podkańska (Dział Zbiorów Specjalnych)

Pełna informacja: wbp.lublin.pl

Dodatkowe informacje: 81-528-74-17 lub : 81-528-74-37