X edycja programu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Tydzień Bibliotek odbyła się w dniach w dniach 8-15 maja 2013 r. pod hasłem Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych


Kontakt z literaturą pobudza wyobraźnię, wpływa na elastyczność myślenia, słowem rozwija kreatywność. Biblioteka jest miejscem, które wspiera ciekawe pomysły, umożliwia rozwój zdolności w wielu dziedzinach. Interaktywny charakter i różnorodna oferta biblioteki tworzy „węzeł komunikacyjny” dla użytkownika z każdej grupy wiekowej, każdego środowiska i każdej profesji. We współczesnym społeczeństwie sieciowym kreatywność staje się coraz większym atutem. Biblioteka odpowiednio wyposażona i dostosowana do potrzeb użytkowników ułatwia nieograniczony kontakt z wiedzą, nauką, literaturą, nowymi mediami. Sprzyja rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych oraz kontaktom społecznym. Motywuje również czytelnika do samodzielnego pogłębiania kompetencji informacyjnych i zapewnia mu odpowiednie zasoby edukacyjne. Pomaga w określeniu jego własnej i grupowej tożsamości, a często oferuje także wsparcie ekspertów i różne formy warsztatowe.

Hasło Tygodnia Bibliotek 2013 pozwala w różnych formach pokazać pozytywne zmiany, które zachodzą w naszych placówkach. Biblioteka, jako przestrzeń dla kreatywnych, staje się miejscem inspiracji i realizacji wielu niezwykłych pomysłów na promowanie literatury i zachęcanie do sięgania po książki każdego odbiorcę, bez względu na wykształcenie, wiek czy światopogląd.

Zarząd Główny SBP


W konkursie na plakat zwyciężył projekt Damiana Kłaczkiewicza , który w głosowaniu internetowym zdobył 602 głosy.

Z okazji jubileuszowego, 10 Tygodnia Bibliotek, SBP zmieniło zasady cyklicznego konkursu, postanawiając wybrać i nagrodzić najciekawszą inicjatywę, jedną szczególnie pomysłową akcję, przeprowadzoną przez bibliotekę w trakcie trwania Tygodnia Bibliotek 2013.

Laureaci 2013