W dniu 3 marca 2021 roku odbyło się posiedzenie Jury Konkursu na plakat promujący XVIII edycję ogólnopolskiego programu „Tydzień Bibliotek”, odbywającego się w dniach 8-15 maja 2021 r. pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”. Jury przewodniczył Andrzej Tomaszewski, znawca architektury książki, grafik, typograf.

Na konkurs wpłynęło 205 projektów, z czego 175 było poprawnych pod względem formalnym.

Decyzją Jury zwyciężył projekt Katarzyny Stanny.

Uzasadnienie:

Obraz smartfona, będącego absolutnie niezbędnym narzędziem społecznej komunikacji młodych osób, skierowany jest do konkretnego odbiorcy treści plakatu. Tzw. tapeta ekranu to znany wizerunek Gutenberga, który świadczy o przywiązaniu właściciela smartfona do świata druku i papieru. Nawet wówczas, gdy odbiorca nie rozpoznaje na portrecie Ojca Drukarstwa, widzi realistycznie przedstawioną historyczną postać. Obraz ten jest dla nadawcy komunikatu (informacji na afiszu) symbolem jego miejsca w Gutenberg-Galaxis. Dzięki temu przekaz o spotkaniu w bibliotece jest wiarygodny. Plakat wyraźnie łączy dwa podstawowe środki przekazu: elektroniczny i tradycyjny analogowy.


Przyznano także wyróżnienia:

Beata Rolak– wyróżnienie


Uzasadnienie:

Mocny i sugestywny przekaz wizualny uzyskany jest tutaj geometryczną grafiką i czystymi kolorami. Walor prostoty form graficznych to atut afisza sprzyjający percepcji w sytuacjach chaosu różnorodnych bodźców informacyjno-obrazowych często występujących jednocześnie na poziomie wzroku. Afisz dobrze nadaje się do eksponowania w dużym formacie, np. na przystankach autobusowych i innych otwartych przestrzeniach.


Eliza Banaś – wyróżnienie

Uzasadnienie:

Nastrojowo pogodny, wręcz wesoły plakat. Przedstawia uśmiechnięte (przy dużym zaciekawieniu), dowcipnie ujęte postaci czytelników wśród książek. Pewien schematyzm i monotonię półek bibliotecznych przełamuje ukośna linia śmiało wprowadzona przez graficzkę na przekór prostokątności regałów z książkami. Tło ilustracji o żywym kolorze ściąga wzrok patrzącego, a jednocześnie jednolitość barwy sprzyja rozpoznawalności rysunków książek i ich czytelników.


Adrian Jastrzębski – wyróżnienie dla plakatu skierowanego do dzieci

Uzasadnienie:

Autor proponuje starszym dzieciom zabawę-ćwiczenie słowne nadając hasłu Tygodnia Bibliotek postać gry słów. Nawiązuje więc do licznej już grupy współczesnych książek wymagających od czytelnika własnej aktywności – intelektualnej interakcji. Lalkowa postać w roślinnej scenerii narysowana jest w „chmurze” unoszącej się z kubka i przywodzi na myśl występujący w bajkach motyw ukazywania się zjawy lub tajemniczego obrazu. Utrzymany w jednolitym tonie koloryt afisza nie rozprasza myślowej refleksji patrzącej osoby.

Zobacz także na stronie >> Konkursu