Zapraszamy do udziału w konkursie na plakat Tygodnia Bibliotek 2023.
Tegoroczne hasło brzmi “Moja, Twoja, Nasza – BIBLIOTEKA!

O haśle Tygodnia Bibliotek 2023

Harmonogram:

  • do 1 marca 2023 r. – termin przesyłania projektów plakatów na adres plakat@sbp.pl
  • do 17 marca 2023 r. – ogłoszenie zwycięzcy Konkursu

Nagrody:

  • nagroda pieniężna zostanie wypłacona laureatowi przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy na podstawie zawartej z nim umowy o dzieło („Załącznik nr 2”).
  • dwa egzemplarze plakatu w formie papierowej w formacie B2.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawiające orła w koronie, nazwę ministerstwa i szarfę w kolorach polskiej flagi

Partnerem wspierającym SBP w realizacji Tygodnia Bibliotek 2023 jest OSDW Azymut – dystrybutor przyjazny bibliotekom.