Zapraszamy do udziału w konkursie na plakat Tygodnia Bibliotek 2020. Tegoroczne hasło brzmi “Zasmakuj w bibliotece”

Marka współczesnej biblioteki jest utrwalona w świadomości społecznej, ale nieustannie poszukuje nowych użytkowników i przyciąga ich innowacyjnymi usługami. Przekonuje czytelników, że książką warto się delektować, by każdy z nich znalazł w bibliotece źródła realizacji swoich zainteresowań i pasji

Harmonogram:

  • do 25 lutego 2020 r. – termin przesyłania projektów plakatów na adres redakcja.portal@sbp.pl
  • do 10 marca 2020 r. – ogłoszenie zwycięzcy konkursu

Nagrody:

  • nagroda pieniężna; honorarium zostanie wypłacone laureatowi na podstawie zawartej z nim umowy o dzieło
  • druk plakatu i jego upowszechnienie w środowisku bibliotekarskim, szczególnie w czasopismach SBP; laureat otrzymuje 10 egzemplarzy plakatu

>> Strona konkursu


XVII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, 8-15 maja 2020 r., został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.