Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z siedzibą w Warszawie zaprasza biblioteki i ośrodki informacji wszystkich rodzajów działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej finansowane ze środków publicznych i/lub prywatnych:

 • publiczne każdego szczebla, samodzielne lub będące częścią innych instytucji kultury,
 • szkolne,
 • pedagogiczne,
 • wyższych uczelni,
 • naukowe,
 • fachowe,
 • specjalne,
 • inne).

do udziału w ogólnopolskim konkursie na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek 2019.

Przedmiotem konkursu jest jedno, wybrane przez instytucję – adresata konkursu najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach programu Tydzień Bibliotek.

Programy mogą być realizowane przez pojedyncze biblioteki lub wspólnie z innymi bibliotekami gminy/miasta/regionu na zasadach partnerskich. Inne rodzaje instytucji (organizacje pozarządowe, domy kultury nieprowadzące biblioteki publicznej, samorządy lokalne, inne) mogą brać udział w programie realizowanym przez bibliotekę jako instytucje wspierające.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie do Biura ZG SBP dokumentacji z realizacji programu w terminie do 16 czerwca 2019 r. w postaci elektronicznej na adres email: konkurs@sbp.pl.

Nowością w Konkursie jest wprowadzenie nagrody specjalnej dla bibliotek z małych miejscowości (do 5 000 mieszkańców).

Komisja Konkursowa SBP, powołana przez Przewodniczącego SBP, ogłasza wyniki konkursu nie później niż 28 czerwca 2019 roku.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Małgorzata Dargiel-Kowalska: (22) 608-28-27, m.dargiel-kowalska@sbp.pl

>> zapoznaj się z pełną treścią regulaminu konkursu


Dla laureatów przewidzieliśmy nagrody książkowe, pozyskane m.in. od wydawnictw:

 • Wydawnictwo Zakamarki
 • Grupa Wydawnicza Publicat
 • Axis Mundi
 • Wydawnictwo Widnokrąg
 • Wydawnictwo Literackie
 • Grupa Wydawnicza Foksal
 • Dom Wydawniczy REBIS
 • Wydawnictwo Świat Książki
 • Wydawnictwo Poznańskie
 • Wydawnictwo Dwukropek
 • Media Rodzina
 • Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Wydawnictwo Czarne