Jury konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach programu Tydzień Bibliotek 2019 w składzie:

Bożena Chlebicka-Abramowicz (przewodnicząca),
Joanna Chapska,
Małgorzata Jezierska,
Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska,
Rozalia Podgórska,
Marzena Przybysz,
Elżbieta Stefańczyk

przyznało nagrody następującym bibliotekom:

I nagroda – Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli (woj. podkarpackie) za akcję „Pamiętamy o tradycji, działamy nowocześnie”


fot.Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli

II nagroda –  Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie (woj. mazowieckie) za akcję    „ #biblioteka w social mediach”

III nagroda – Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu (woj. śląskie) za akcję „ Pociąg do książek”.

Jury przyznało także dwa wyróżnienia:

  • Krośnieńska Biblioteka Publiczna  (woj. podkarpackie) za akcję „ #biblioteka – tam Kopciuszek czeka! ”
  • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej (woj. podkarpackie) za akcję „ W świecie starych rowerów”.

W tym roku, zgodnie z regulaminem, jury przyznało również dwa wyróżnienia dla bibliotek działających w miejscowościach poniżej 5.000 mieszkańców. Są to:

  • Gminna Biblioteka Publiczna w Miejscu Piastowym (woj. podkarpackie) za akcję „ #biblioteka – Tak, czytam. ”
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Polu (woj. pomorskie) za akcję „ # biblioteka – Czy w bibliotece mieszkają piraci? ”

Wszystkim laureatom gratulujemy. Szczególne gratulacje składamy bibliotekom w Stalowej Woli i Legionowie, które po raz drugi zostały nagrodzone w naszym konkursie oraz podkarpackim bibliotekom, spośród których cztery zostały nagrodzone.

Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska,
Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich