Zapraszamy do rejestracji w Programie Tydzień Bibliotek 2021, który z inicjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich odbędzie się w bibliotekach w całej Polsce w dniach 8-15 maja br, pod hasłem “Znajdziesz mnie w bibliotece”

Dla zarejestrowanych bibliotek przygotowaliśmy bezpłatne materiały promujące TB w formie elektronicznej, do wykorzystania na stronach www, mediach społecznościowych oraz do samodzielnego wydruku.

Materiały zostaną przesłane mailowo podmiotom, które wyrażą taką chęć w formularzu.

Rejestracja w Programie TB 2021

Jednocześnie polecamy zakup oryginalnego, pięknie wydanego dużego plakatu Tygodnia Bibliotek, który będzie niewątpliwie ozdobą w każdej placówce 🙂

Kup teraz


Klauzula informacyjna

a) Decydując się na udział w Tygodniu Bibliotek 2021 przyjmuję do wiadomości, że zgłoszenie realizacji przyjęte jest przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
b) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją wydarzeń w ramach Tygodnia Bibliotek 2021 zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.).
d) Przyjmuję do wiadomości, że:
– Administratorem Danych jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Główny (00-335 Warszawa, ul. Konopczyńskiego 5/7, KRS: 0000081477), z którym mogę skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną (redakcja@sbp.pl, biuro@sbp.pl),
– Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej zgody (zgodnie z punktem c),
– Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji Tygodnia Bibliotek,
– Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z realizacji i rozliczenia projektu,
– Mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem uczestnictwa w projekcie Tydzień Bibliotek 2021,
– Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a cofnięcie to nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
– Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
– Dane osobowe nie są przetwarzane z wykorzystaniem mechanizmów automatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
– Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.