Zapraszamy do udziału w konkursie na plakat Tygodnia Bibliotek 2021. Tegoroczne hasło brzmi “Znajdziesz mnie w bibliotece”

>> więcej o haśle TB 2021

Harmonogram:

  • do 19 lutego 2021 r. – termin przesyłania projektów plakatów na adres plakat@sbp.pl
  • do 5 marca 2021 r. – ogłoszenie zwycięzcy konkursu

Nagrody:

  • nagroda pieniężna; honorarium zostanie wypłacone laureatowi na podstawie zawartej z nim umowy o dzieło
  • druk plakatu i jego upowszechnienie w środowisku bibliotekarskim, szczególnie w czasopismach SBP; laureat otrzymuje 10 egzemplarzy plakatu