Rysunek kamery, w której świetle wyłania się plakat tygodnia bibliotek i napis konferencja.

8 maja 2023 roku, w Dniu Bibliotekarza i Bibliotek, odbyła się konferencja prasowa inaugurująca Tydzień Bibliotek 2023.

Przewodnicząca SBP dr Barabara Budyńska mówiła o celach tegorocznej kampanii, haśle promującym ideę, różnorodności oferty bibliotek i partnerze wspierającym – OSDW Azymut.

Nagranie jest dostępne na kanale YouTube sbp.pl


Dofinansowanie i partnerstwo

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawiające orła w koronie, nazwę ministerstwa i szarfę w kolorach polskiej flagi

Partnerem wspierającym SBP w realizacji Tygodnia Bibliotek 2023 jest OSDW Azymut – dystrybutor przyjazny bibliotekom.