W dniach 8-15 maja 2016 r. odbędzie się XIII edycja programu Tydzień Bibliotek. Jego głównym celem jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Hasło Tygodnia Bibliotek 2016 brzmi „Biblioteka inspiruje”.

Na naszych oczach biblioteki zmieniają swoje oblicze. W sieci bibliotek publicznych, jak grzyby po deszczu, pojawiają się mediateki a biblioteki naukowe przekształcają się w wielofunkcyjne centra informacji. Nowoczesność bibliotek, ich atrakcyjna oferta edukacyjno-kulturalna i swobodniejsze zasady korzystania ze środków przekazu zapewniają dobry klimat do rodzenia się ciekawych pomysłów. Dlatego w bibliotece tworzy się, ciekawie spędza czas i poszerza horyzonty; jednym słowem – biblioteka inspiruje.

Jak co roku w ramach programu ogłaszamy dwa konkursy: na najlepszy plakat Tygodnia Bibliotek 2016 oraz na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek 2016. Zapraszamy wszystkie biblioteki do aktywnego udziału. Szczegółowe informacje na temat regulaminu uczestnictwa w konkursach zamieszczać będziemy na tej stronie, gdzie można znaleźć również informacje o przebiegu poprzednich edycji programu.

ZG SBP, 22.01.2016


W konkursie na plakat zwyciężył projekt Darii Kuśmierczyk, który w głosowaniu internetowym zdobył 648 głosów.

SBP ogłosiło konkurs “Na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek 2016

>> Regulamin

Laureaci 2016