Już po raz siódmy Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje w dniach 8-15 maja 2010 r. wielką akcję popularyzacji książki i czytelnictwa pod nazwą TYDZIEŃ BIBLIOTEK

Co roku akcja ma inne hasło wiodące, które wskazuje jakie obszary działalności bibliotek eksponujemy i co chcemy upowszechnić w świadomości społecznej. Hasłem wiodącym w Tygodniu Bibliotek 2010 r. będzie Biblioteka – słowa, dźwięki, obrazy

Współczesna biblioteka, zwłaszcza biblioteka publiczna, stopniowo przestaje być wyłącznie zbiorem książek i czasopism drukowanych; staje się miejscem gdzie czytelnik angażuje swój słuch, a wzrok służy nie tylko rejestracji kształtu liter, ale również odbiorowi bogactwa obrazów i zdjęć. Coraz częściej biblioteki stają się mediatekami, gromadzącymi treści na różnych nośnikach. Multimedialność naszych książnic stała się faktem, stąd hasło Tygodnia Bibliotek 2010, które pozwala uświadomić czytelnikom nie tylko kierunek, w jakim zmierzają placówki biblioteczne, ale i pokazać konkretne rozwiązania stosowane w praktyce. W realizowaniu hasła: „Biblioteka – słowa, dźwięki, obrazy” jest miejsce zarówno na podkreślenie roli Internetu, w którym splot tych pojęć realizuje się najpełniej, jak i na odniesienie do zbliżającego się Roku Chopinowskiego.

Tradycyjnie Zarząd Główny SBP ogłosił dwa konkursy:

  • na najlepszy program działań realizowanych w Tygodniu Bibliotek.
  • na najlepszy plakat Tygodnia Bibliotek, związany z hasłem programu.

Tydzień Bibliotek 2010 objęty został patronatem honorowym ministra kultury i dziedzictwa narodowego – Bogdana Zdrojewskiego.


Laureaci 2010