Jury Konkursu w składzie: Pasztaleniec-Jarzyńska – przewodnicząca, B. Budyńska, J. Chruścińska, N. Gryczko, A. Grzecznowska, P. Jankowski, M. Jezierska, J. Nowicki, W. Przybyszewski, okonało oceny 70 prac – sprawozdań z realizacji programu Tydzień Bibliotek 2009. Wśród uczestników znalazły się biblioteki publiczne, pedagogiczne, naukowe, szkolne oraz struktury SBP. Przedstawiona dokumentacja potwierdza wysoki poziom realizacji programu, pomysłowość i różnorodność oferty bibliotek, szeroki zakres organizowanych imprez oraz duże umiejętności bibliotek w pozyskiwaniu partnerów do współpracy.

Jury przyznało:

I nagrodę (4500 zł): Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej
W okresie realizacji programu zrealizowano 42 działania, w których uczestniczyło blisko 5000 osób. Na szczególne podkreślenie zasługuje różnorodność i poziom imprez edukacyjno-kulturalnych, promujących literaturę dla dzieci i młodzieży, takich jak: Festiwal bajek i legend świata, booktalking dla dzieci Podróże z książką, lekcje multimedialne, zajęcia animacyjne, wernisaże, konkursy plastyczne, spektakle teatralne, spotkania autorskie. Nawiązując do hasła tegorocznej edycji TB, Biblioteka starała się przekonać otoczenie, że jest miejscem (jest „plusem”) dla: osób ciekawych świata (spotkania z podróżnikami), seniorów (warsztaty komputerowe, spotkania z książką w Domu Pomocy Społecznej), miłośników filmu (Piątkowe seanse filmowe), miłośników czytania (akcja Krośnianie! Wielkie czytanie). Informacje o programie były szeroko reklamowane w prasie lokalnej, regionalnej, serwisach internetowych. W realizację działań włączono placówki oświatowe, szkoły, wsparcia finansowego udzieliła m.in. Gmina Krosno.

II nagrodę (3500 zł): Bibliotece Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim
Pracująca w niewielkim środowisku miejskim biblioteka zrealizowała program Tygodnia Bibliotek, który był bardzo wszechstronny; od warsztatów dla bibliotekarzy powiatu nt. biblioterapii, poprzez pokazy multimedialne, np. Symbole dużej i małej ojczyzny, Jak korzystać z kartoteki regionalnej, warsztaty dla młodzieży dot. wyszukiwania i opracowywania informacji, zabawy dla dzieci upowszechniające czytelnictwo (impreza plenerowa W świecie baśni, Turniej jednego wiersza). Na podkreślenie zasługują również działania przybliżające mieszkańcom historię regionu (Szlakiem dawnych rodów Krajeńskich) oraz wystawy, wernisaże, promujące lokalnych artystów. Ogółem w imprezach uczestniczyło ponad 1000 osób, program był dofinansowany przez burmistrza miasta.

III nagrodę (2500 zł): Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu
W programie zwraca uwagę interesująca interpretacja hasła TB, ukazująca bibliotekę, jako instytucję wspierającą indywidualny rozwój użytkowników poprzez swobodny dostęp do wiedzy, szeroką promocję w mediach Bibliotecznego Centrum Zdalnej Edukacji, organizowanie kursów e-learningowych. W programie było też wiele propozycji dla nauczycieli, dotyczących np. budowania właściwych relacji instytucji oświatowych z mediami. Odbyło się również szereg imprez dla młodzieży, przybliżających wizerunek zawodu bibliotekarza (Matrix biblioteczny: Pedagogiczna bez tajemnic), a także dla dzieci (inscenizacje bajek, konkursy plastyczne) i osób dorosłych (wieczory poetyckie). Dokumentację uzupełniają atrakcyjne zdjęcia opatrzone interesującymi komentarzami.

Jury przyznało również Wyróżnienia (nagrody książkowe), które zdobyli:

  • Skwierzyński Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna w Murzynowie
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Piekoszowie
  • Biblioteka Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej Curie w Nowym Stawie
  • Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu
  • Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu

Nagroda specjalna:
Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. A. Labudy w Bolszewie

Nagroda Poradnika Bibliotekarza:
Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni