Zgodnie z tradycją ogłaszamy czwartą edycję Tygodnia Bibliotek. Hasłem przewodnim w tym roku jest „Biblioteka mojego wieku”. Odnosi się ono nie tylko do historycznej bądź cywilizacyjnej rangi biblioteki, lecz także do możliwości ukazania technicznych i organizacyjnych możliwości bibliotek w XXI wieku. Interpretację hasła pozostawiamy w gestii każdej z zainteresowanych Tygodniem Bibliotek.

Różnorodność przedsięwzięć stosowana przez biblioteki w minionych latach pozwala nam sądzić, że i w tym roku natkniemy się na nowe, innowacyjne metody prezentacji podjętych inicjatyw.

SBP tym razem także chciałoby nagrodzić organizatorów najciekawszych przedsięwzięć i popularyzować ich osiągnięcia w mediach. Ogłoszony został konkurs na najlepszy plakat i program Tygodnia Bibliotek. Mogą wziąć w nim udział zarówno biblioteki, jak i struktury SBP, a także inne stowarzyszenia bibliotekarskie. Zachęcamy do współpracy z lokalnymi władzami, mediami, szkołami różnego szczebla i stowarzyszeniami kulturalnymi.

Placówkom przygranicznym proponujemy podjęcie współpracy międzynarodowej.

ZG SBP, styczeń 2007


W konkursie na plakat zwyciężył projekt Pawła Znamierowskiego.

Konkurs SBP “Na najlepszy program działań w Tygodniu Bibliotek 2007”

>> Regulamin

Laureaci 2007